Śledź nas na:Podmiot praw pokrewnych

Podmioty praw pokrewnych to podmioty praw wykonawczych, głównie artyści wykonawcy oraz producenci fonogramów i wideogramów, organizacje RTV.

Artysta wykonawca - osoba fizyczna, która w sposób twórczy przyczyniła się do powstania, wykonania utworu.

Nie każda aktywność zawodowa artystów prowadzi do powstania dobra chronionego prawem pokrewnym, taka ochrona powstaje jedynie wówczas, gdy efektem działania jest nowa wartość artystyczna.

 

Zdolność do czynności prawnych artysty nie jest wymagana przy tworzeniu dobra chronionego prawem pokrewnym:

  • Od 13 r.ż. nie ma zdolności do czynności prawnych (oraz os. ubezwłasnowolniona),

  • 13-18 r. ż. ograniczona zdolność do czynności prawnych (oraz os. częściowo ubezwłasnowolniona),

  • powyżej 18 r.ż. pełna zdolność do czynności prawnych.

Artystą wykonawcą może być osoba, która nie posiada zdolności do czynności prawnych.

Artysta wykonawca jako jedyny podmiot w ramach praw pokrewnych nabywa poza majątkowymi również autorskie prawa osobiste.

Jeśli kilku artystów wykona wspólnie utwór (nie skomponuje, a odtworzy) przysługuje im wspólnie prawo pokrewne).

 

Producent fonogramu lub wideogramu

Producentem fonogramu lub wideogramu jest osoba, pod której nazwiskiem lub firmą (nazwa podmiotu) fonogram lub wideogram został po raz pierwszy sporządzony.

  • osoba fizyczna lub firma (nazw)

  • ta osoba która po raz pierwszy utrwala warstwę dźwiękowa (obrazu, określonego wykonania)

  • jego działalność polega na organizacji procesu umożliwiającego nagranie fono - lub wideogramu

  • powinien posiadać studio oraz grupę realizacyjno- techniczną, środki finansowe, które umożliwią realizację całego przedsięwzięcia.

 

Organizacja RTV

Organizacja retransmisji programów - równoczesna emisja programu jednej stacji przez inną stację.

Retransmisja może dziać się na żywo- sprzedanie programu do innej stacji, emisja- bezprzewodowe przekazywanie dźwięków lub obrazów w celu ich publicznego odbioru.

 

Podmiot prawa pokrewnego do pierwszego wydania utworu.

  • niepublikowana spuścizna autora zmarłego tak dawno, że jego prawa autorskie wygasły

  • jeśli np. ktoś ochroni utwór wykonawcy, który nie był nigdy wcześniej publikowany

  • warunkiem jest to, żeby publikacja była legalna.

 

Prawo autorskie pozwoli wydawcy upublicznić utwór po śmierci autora. Prawa od pierwszej publikacji - przez 25 lat.

 Zobacz także