Śledź nas na:Prawo autorskie

Powodem wprowadzenia praw autorskich majątkowych było zabezpieczenie interesów twórców oraz wydawców. Efektem naruszenia tych właśnie praw są m.in. następujące szkody:

  • utrata przez twórców zysków z tytułu rozpowszechniania utworów
  • straty firm zajmujących się dystrybucją i promocją utworów
  • straty państwa związane z nie odprowadzonymi podatkami

Pamiętać należy, że zbyt restrykcyjne prawa autorskie utrudniają rozwój dziedzin twórczości opartych na wolnych licencjach, a także realizację projektów, opartych na współpracy między grupami twórców.

  • liczba prac: 9