Śledź nas na:Ograniczenia majątkowych praw autorskich

Autorskie prawa majątkowe są prawami czasowymi, co oznacza, iż wygasają po upływie określonego terminu - 70 lat.:

 

  • od śmierci twórcy (jest to czynność prawna - terminu nie można skrócić lub wydłużyć)

  • w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany (prawa wygasają od daty pierwszego rozpowszechnienia)

  • w odniesieniu do utworu audiowizualnego - od śmierci najpóźniej zmarłej z osób (reżysera, scenarzysty).

 

Powyższe lata mierzy się w pełnych latach, czyli nie liczy się data śmierci lecz rok przyszły.

Autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inną osobę w drodze dziedziczenia.

 

 Zobacz także