Śledź nas na:

Prawo autorskie - Artykuły

  • liczba prac:

Zaniechanie

Zaniechanie, ukaranie sprawcy jest to grupa trzech instytucji, która albo całkowicie wyłącza odpowiedzialność sprawcy czynu zabronionego (art. 16 i 16a) lub grupa instytucji, która prowadzi do złagodzenia odpowiedzialności karnej np. art. 17 i 18 lub odstąpienie od wymierzenia kary jako instytucja mieszana (art. 19).

Dozwolony użytek prywatny i publiczny

Dozwolony użytek prywatny oznacza, iż bez zgody twórcy wolno nie odpłatnie korzystać z już rozpowszechnianego utworu w zakresie własnego osobistego użytku (nie odnosi się to do projektu architektonicznego).

Prawo autorskie w stosunkach pracowniczych

Wykonywanie obowiązków pracowniczych w ramach stosunku pracy może polegać na podejmowaniu przez pracownika takich działań, których końcowym efektem będą treści chronione prawem autorskim. Działalność twórcza: np. choreograf, dziennikarz.

Przedmiot prawa autorskiego

Początki prawa autorskiego to okres rewolucji Francuskiej. Wtedy to powstało owo prawo - XVIII wiek. Pierwsze regulacje prawne - początek XIX wieku- zaczęto dostrzegać możliwości zarabiania na dobrach materialnych.

Treść praw autorskich

Autorskie prawa osobiste - chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu lub zbyciu więź twórcy z utworem.

Podmiot praw pokrewnych

Podmioty praw pokrewnych to podmioty praw wykonawczych, głównie artyści wykonawcy oraz producenci fonogramów i wideogramów, organizacje RTV.

Przedmiot praw pokrewnych

Przedmiot praw pokrewnych obejmuje szeroki zakres dóbr niematerialnych, takich jak: artystyczne wykonanie, fonogramy i wideogramy, nadania i pierwsze wydania programów radiowych i telewizyjnych, wydania krytyczne lub naukowe.